Jarl-Johan Héde vahvistamaan hallitusta

Suomen Mainosjakajat ry on järjestön vuosikokouksessa 18.05.2018 valinnut hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi oikeustieteilijä Jarl-Johan Héden. Lakialan osaajia välittävän Paragraaffi Oy:n myyntijohtajana työskentelevä Héde vahvistaa hallituksen osaamista työoikeuteen ja nuorten työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänellä on aiempaa hallituskokemusta mm. CF-Opiskelijamessut Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Juridisen osaamisen lisäksi Héde tuo näkökulmia mainosjakajaprofession tulevaisuuden suunnitteluun ja sen brändäämiseen.

Yhteiskunnan digitalisoitumisesta huolimatta yritykset luottavat edelleen ilmaisjakeluun ja se tulee myös tulevaisuudessa muodostamaan keskeisen segmentin markkinointikanavissa. On mainosjakajien ansiota, että markkinointi tavoittaa halutut kohderyhmät ja erityisesti sellaiset, joita ei digitaalisesta mediasta tavoita. Mainosjakajien ja sitä myöten koko mainosjakelualan tulevaisuuden kehitys turvataan parhaiten varmistamalla, että kaikilla alalla työskentelevillä on mm. mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen sekä arvostukseen, Héde linjaa.

Héden nimityksen myötä Suomen Mainosjakajien kolmihenkisessä hallituksessa on vahva asiantuntemus ilmaisjakelualasta, markkinoinnista sekä eri oikeudenaloista, jota täydentää vielä järjestön eri kumppanit. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauppatieteilijä Tim Karike sekä jäsenenä mainosjakaja Tomi Vakkilainen.