Suomen Mainosjakajat edistämään kevytyrittäjyyttä ilmaisjakelualalla

Suomen Mainosjakajat ry on uusi ammattialajärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa osoitteettomien lähetysten erityisjakelualalla (ilmaisjakelualalla) toimivien ammatinharjoittajien ja erityisesti kevytyrittäjinä alalla itsensä työllistävien mainosjakajien etua.

Suomen Mainosjakajat on seurannut kevytyrittäjyydestä käytävää keskustelua suurella mielenkiinnolla ja huomannut uuden matalan kynnyksen yrittämismuodon sopivan erinomaisesti mainosjakeluun. Kevytyrittäjyys antaa jakajalle vapauden valita työllistymismuotonsa itse sekä joustavuutta kerätä tulovirtoja useammalta työnantajalta. Monella mainosjakajalla on jo nyt työn osa-aikaisen luonteen vuoksi useampia työnantajia, kertoo järjestön hallituksen puheenjohtaja Tim Karike.

Mainosjakelu on aina ollut työvoimavaltainen ala. Nykyisellään mainosjakelu työllistää vuosittain valtakunnallisesti n. 6000 osaajaa nuorista eläkeläisiin ja tarjoaa monelle ensi kosketuksen työelämään. Mainosjakelu ei edellytä tekijältään suurta rahallista panostusta tai merkittävää työkokemusta, joten kynnys työllistyä alalle on matala.

Mainosjakajien aloitteesta olemme kehittäneet kevytyrittäjämallin, jolla oman työpanoksen tarjoaminen yrittäjänä on tehty helpoksi. Jakajalle näkyvä tuttu arki säilyy samana, mutta suuremmalla mahdollisuudella vaikuttaa omaan tulotasoonsa. Kevytyrittäjämalli täyttää lisäksi aktiivimallin ehdot sekä mahdollistaa päätoimiselle jakajayrittäjälle starttirahan hakemisen valmiilla liikeidealla.

Kevytyrittäjämallissa jakajayrittäjä pystyy vaivattomasti ja yksinkertaisesti itse huolehtimaan työnsä laskutuksesta ja yrittäjyyteen liittyvistä viranomaisvelvoitteista.  Jakajayrittäjä ei saa mallissa omaa toiminimeä vaan hänelle rekisteröidään kevytyrittäjänä oma Y-tunnus sekä hänet merkitään Verohallinnon rekistereihin (ALV, ennakkoperintä). Jakajayrittäjä pääsee myös täysimääräisesti hyötymään arvonlisäveron alarajahuojennuksesta.

Suomen Mainosjakajien kehittämä kevytyrittäjämalli lähtee täysikäisen henkilön vapaudesta valita itse, työllistyykö palkansaajana vai tarjoaako työpanostaan jakajayrittäjänä. Kevytyrittäjämalli tarjoaa uusille ja nykyisille jakajille valmiin mallin harjoittaa toimintaa kevytyrittäjänä. Standardiehdot ovat yrittäjäjakajien vapaasti hyödynnettävissä ja tarjoavat selkeät ratkaisut keskeisiin seikkoihin, joista yrittäjäjakajan tulee sopia jakeluyhtiön kanssa. Järjestön oikeudellisena neuvonantajana on toiminut asianajotoimisto Waselius & Wist.

Kevytyrittäjämallin ideana on myös synnyttää yrittäjyyskipinää laajemmin mitä ollaan tukemassa varhaisessa vaiheessa yhteistyössä tilintarkastusyhteisö KPMG:n startup-tiimin kanssa.

Haluamme KPMG:llä mahdollistaa kevytyrittäjiksi ryhtyville jakajille mahdollisimman varhaisen tuen yrittäjyyden polulla ja tarjota kohtaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden kasvuyrittäjien kanssa. Mikäli mainosjakaja innostuisi jatkamaan yritystoimintaansa muille aloille ja yritysmuotoihin tai jossain vaiheessa työllistämään myös muita, pystymme tarjoamaan hänelle kokonaisvaltaisesti tarvittavan avun, kertoo startup-palveluiden vetäjä Jussi Paski.

Suomen Mainosjakajat toivoo kevytyrittäjäksi ryhtyvien jakajien liittyvän järjestön jäseniksi voidakseen edustaa kattavasti kevytyrittäjiä perinteisellä, mutta muutoksessa olevalla palvelualalla. Järjestö tulee tänä vuonna erityisesti edistämään kevytyrittäjyysmallin käyttöönottoa sekä nostattamaan mainosjakelutyön imagoa ja ammattiylpeyttä. Järjestö järjestää lisäksi koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia jäsenilleen yrittäen pidentää alalla vietettyä aikaa sekä kehittää alan standardeja.

 

Lisätietoja

Tim Karike, hallituksen puheenjohtaja, tim.karike@mainosjakajat.fi